• KAKELUGNAR
    Kakelugnar
  • KAMINER
    Kaminer
  • VATTENBURNA KAKELUGNAR
    Vattenburna kakelugnar
  • VATTENBURNA KAMINER
    Vattenburna Kaminer
  • SYSTEMKAMINER
    Systemkaminer
  • SYSTEMUGNAR
    Systemugnar
  • SYSTEMUGNAR KSO
    Systemugnar KSO
  • SYSTEMUGN BSG
    Systemugn BSG
  • IRON DOG
    Iron Dog
  • BASUGNAR
    Basugnar
  • KONTROLLSYSTEM
    Kontrollsystem
  • VÄRMECENTRAL
    Värmecentral
  • GRILLNING & BAKNING
    Grillning & bakning

Styr kompakt komfyr med våre elektroniske styringssystemer

 

En kakelugn kan endast vara så bra som bränslet och den korrekta hanteringen. Korrekt lufttillförsel är avgörande och i de flesta fallen styrs denna för hand. Om regleringen av förbränningsluften inte fungerar korrekt, eller om lufttillförseln glömmes att ställas in, blir förbränningen ofullständig och rutan sotas igen. Dessutom blir vedåtgången högre och ackumulatorugnen kan svalna ovanligt fort.

För att i framtiden förhindra detta har vi tagit fram vår elektroniska ugnsstyrning EOSr5. Den garanterar en säker uppvärmning med ved. Kakelugn reglerar automatiskt den optimala förbränningen och fungerar därmed felfritt. Man informeras omedelbart om störningar via displayen, för att undvika skador. Du sparar dessutom pengar på grund av den avsevärt högre verkningsgraden, eftersom veden förbränns optimalt.

Klicka här för att få veta mera om styrningar.