• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Styr kompakt komfyr med våre elektroniske styringssystemer

 

En kakelugn kan endast vara så bra som bränslet och den korrekta hanteringen. Korrekt lufttillförsel är avgörande och i de flesta fallen styrs denna för hand. Om regleringen av förbränningsluften inte fungerar korrekt, eller om lufttillförseln glömmes att ställas in, blir förbränningen ofullständig och rutan sotas igen. Dessutom blir vedåtgången högre och ackumulatorugnen kan svalna ovanligt fort.

För att i framtiden förhindra detta har vi tagit fram vår elektroniska ugnsstyrning EOSr5. Den garanterar en säker uppvärmning med ved. Kakelugn reglerar automatiskt den optimala förbränningen och fungerar därmed felfritt. Man informeras omedelbart om störningar via displayen, för att undvika skador. Du sparar dessutom pengar på grund av den avsevärt högre verkningsgraden, eftersom veden förbränns optimalt.

Klicka här för att få veta mera om styrningar.