• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Teknologien bak komfyren og dens produksjon

 

Att tillverka en kakelugnsinsats av gjutjärn är givetvis mera tidskrävande. Gjutjärn är det mest varaktiga materialet inom värmeteknik. Det ger en näst intill spänningsfri och vridstyv kontruktion av förbräningskammaren, som garanterar en driftsäkerhet för många decennier framåt och dessutom tål de höga termiska belastningarna. en annan fördel är att man undviker problemen med flagning som annars uppstår med enkel stålplåt, med en begränsad livslängd som följd.

Konstruktion av moderna kakelugnar (HKD-serie)


Förbränningskvalitet:

Bland tillverkarna av system för miljövänlig vedeldning i kakelugnar och kaminer anses BRUNNER vara en pionjär, och dessa basförutsättningar togs fram redan år 1989:

• Rostfri förbränningskammare

• Rökvändarplatta med flamkanal

• Isolerad efterförbränningskammare

Vidareutvecklingen av dessa basförutsättningar fortsätter kontinuerligt. Vi betecknar den miljövänliga förbränningstekniken som ISO-förbränningskammare och i kombination med den elektroniska styrningen unviks felhantering och en hittills ouppnåddförbränningskvalitet och maximal användarvänlighet uppnås. HKD-insatser är lämpliga för ugnar med bredvidstående eller påsatta ackumulatormassor. De tillverkas med självsvängande dörr, om skorstenen används för flera eldstäder.

 

Konstruktion av traditionella kakelugnar (HBO-serie)


Heta gaser bildas vid förbränningen av vedträ. Dessa strömmar först in i en uppvärmningsyta (t.ex. ett keramiskt drag) inne i ugnsmanteln innan de når skorstenen och där avger de sin värme. HBO-serien är speciellt framtagen för keramiska ackumulatormassor, som lagrar värmen under en längre tid. Denna "ugnskärna" avger sin värme via ugnsmanteln till bostadsrummet. Den hantverksmässiga konstruktionen av uppvärmningsytan och ugnsmanteln avgör i slutändan en kakelugns uppvärmningsegenskaper.