• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Rutor, dörrar och fyllnadsmängder för kakelugnar

 

Moderna kakelugnar (HKD serien)

Typved längd (cm)FormatVed (kg)
   minmax
HKD 2332,54
HKD 4.1503,57
HKD 5.13336
HKD 6.13335

 

Klassiska kakelugnar (HBO serien)

TypVed lengd (cm)FormatVed (kg)
HBO 1s/1es50upp till 8 kg
HBO 4s/4es33upp till 6 kg

Info: fyllmängden och uppvärmningsintervallerna styrs värmeeffekten. Den användbara värmemängden av 1 kg torrt vedträ är ca 3,2 kWh.

Dörrar

Dörrvarianter för moderna kakelugnar (HKD):

Ett kakelugnsvärmesystem måste vara individuellt anpassat till de låga energibehoven på uppställningsplatsen, speciellt i ett lågenergihus. Det är avgörande att kombinera siktrutans snabba värme med värmen som kakelugnen avger, så att överdrivet höga temperaturer eller för låga temperaturer kan förebyggas.

 

 

För ugnsdörrens konstruktion finns därför tre olika koncept:

 • Den klassiska siktrutan som har en enkel glasruta, och avger en förhållandevis stor värmemängd.
 • Dubbelglasade dörrar med beläggning på insidan för att få en stor vy på brasan och mycket lite spillvärme.
 • Isolerade ugnsdörrar med ett litet kontrollfönster och en med reducerad värmealstring.

Gångjärnsposition:

Dörren på en kakelugnsinsats av HKD-serien kan öppnas antingen från höger eller från vänster sida. Gångjärnet är monterat på höger sida vid leverans. Gångjärnet kan även monteras på den andra sidan när ugnen redan är monterad med hjälp av ombyggnadssetet.

Ställspak:

På alla HKD-värmeinsatser sitter förbränningsluftspaken direkt nedanför eldluckan vid värmeinsatsen.

På HBO regleras förbränningsluften helt enkelt via servicedonet som är direkt integrerat i ugnsdörren. Förbränningsluften tillförs från uppställningsrummet.

 

Siktrutor

Dörr- och siktrut-varianterUppdelning av de tillgängliga värmemängdernaYttemperatur och värmealstring av dörrvarianten:Användningsområde
I äldre byggnader eller om mycket "snabb värme" behövs.
Enkel ruta ca. 2200 W
I lågenergihus eller rum med lågt värmebehov.
Dubbelruta ca. 1300 W
För situationer, där kakelugnen värms upp från hallen eller källaren, och så lite värmealstring som möjligt önskas genom