• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Ekstern lufttilførsel, bringer forbrenningsluft ved ovnen

 

Alla HKD-insatser har möjligheten att tillföra förbränningsluften utifrån via ett rörsystem. Det finns för detta ändamål, på värmeinsatsen, fasta anslutningsrör för uteluften med en diameter på 125 mm.

Vid HBO regleras förbränningsluften helt enkelt via servicedonet som är direkt integrerat i ugnsdörren. Förbränningsluften tillförs från uppställningsrummet.