• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Holding kapasitet, lagrer energi som da frigjøres, hvis nødvendig

 

Här samlas och lagras energiströmmarna som sedan avges efter behov.

Detta låter enkelt, men är inte alltid lika enkelt i praktiken. In och ut går hela tiden olika temperaturer och effekter. Med vår över 20 år långa efarenhet har BRUNNERs hetvattenackumulatorsystem utvecklats till perfektion och blivit ett enkelt och effektivt system.

Det finns få jämförbara system med en direkt, inneliggande tillförsel.

Resultate har blivit en exakt termisk skiktning så att in- och utströmningshastigheterna inte leder till en blandning och virvling.

Vi har bestämt: Värmen avges vid BHZ med en systemseparerad skivvärmeväxlare i förrådet, inte enligt rörspiralprincipen. detta är en lösning som optimerar skiktningen och verkningsgraden.

Enkla rörspiralväxlare erbjuds av princip inte.

Systemförråden till BHZ som rymmer 750 och 1000 liter och passerar genom vanliga källardörrar (Ø 75 cm resp. 80 cm). det större förrådet på 155 liter lyfts ofta in med en kran (Ø 100 cm) innan taket byggs.