• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Touch Screen, enkel og logisk, hvor du administrere enhetene

 

Så här fungerar pekskärmen.

En tydlig menystruktur med "Tillbaka" och "Bekräfta" och som förklarar varje beslut på ett logiskt och tydigt sätt.

Installatören justerar inställningarna en gång via menyn "Settings" och konfigurerar där de anslutna komponenterna. Det kan vara en befintlig varmvattenberedare som anpassas vid en renovering, eller en extra värmepump - han anger för BHZ vad som finns på plats respektive vad som anslutits. Denna konfiguration visas sedan på displayen och ingår i alla andra inställningar.

 

VÄRMESYSTEMET
Övergripande överblick på en enda sida - startsidan visar all information om värmesystemet och dess anslutna enheter.

 • Vilken enhet levererar för närvarande värme?
 • Hur full är värmeackumulatorn?
 • Var förbrukas värmen?

Dessa frågor kan omedelbart fås svar på.
Till vänster visas värmesystemen, produktionen av ett solvärmesystem visas och framställningarna för effekt och kollektortemperatur, kakelugnspannan funktion visas genom panntemperaturen. Om temperaturen i systemackumulatorn inte räcker till, aktiveras tillsatsvärmesystemet (här pelletsmodulen). Om det finns tillräckligt med värme, ser man på färggraderingen och temperaturuppgifterna till ackumulatorn.

Till höger visas värmeförbrukarna, värmekretsarna och varmvattenförrådet. Vid en färskvattenmodul visas avtappningsfrekvensen istället för varmvattenberedaren. Genom att klicka på knapparna eller symbolerna når du alla detaljer eller genomför ytterligare inställningar.

KAKELUGN- KAMIN- ELLER SPISPANNA
Temperatur- och systeminformation om värmesystemet. Med den gråa knappen "Inställningar" kommer du till vidare till ytterligare parametrar.
SOLVÄRMESYSTEM
Detaljinformation om det monterade solvärmesystemet. Framställningen visar ett solvärmesystem med systemseparering. Den numeriska och grafiska framställningen av solvärmesystemets produktion under de senaste dagarna, veckorna, månaderna och åren visas bakom knappen "Solar produktion"
TILLSATSVÄRMESYSTEM
Vid sidan av en BRUNNER-pelletsmodul kan upp till två tillsatsvärmesystem anslutas och visas på displayen. För varje värmesystem kan tidsperioden och kraven ställas in individuellt. Bilden visar en ugn med pelletsmodul och en elstav. Pelletsmodulen levererar automatiskt värme, när tillförseltemperaturen för värmekretsarna och varmvattenberedningen underskrids. Elstaven används som frostskydd, om bufferttemperaturerna är extremt låga, dvs. ingen eldning sker med vedträ eller pellets.
VÄRMEKRETSARNA
Varje värmekrets kan anpassas individuellt. Bilden visar golvvärme. Aktiveringsperioderna för standardprogrammet "Familj" har sparats. Värmekretsen är nu inställd på dagdrift, trots att det är natt (Driftsätt: Till). Under "Värmeprogram" kan individuella inställningar genomföras eller förvalda värmeprogram väljas ut.
FÖRINSTÄLLDA VÄRMEPROGRAM
En översikt över de valda värmeprogrammen visas. De orangefärgade tidsfönstren markerar områden där värmekretsen går på dagdrift. I de grå områdena sänks tillförseltemperaturen eller pumpen slås från helt. Via valfönstret kan ytterligare förinställda program kallas. En gjord ändring måste bekräftas.
Genom att trycka på "Schema" når du till menyerna där tidsperioderna kan ändras individuellt. På samma sätt kan tidsperioderna väljas för tillsatsvärmesystem, varmvattenberedning och cirkulation.
INDIVIDUELLA VÄRMEPROGRAM
På denna sida kan du ändra aktiveringsperioderna av värmekretsen dag för dag. Varje ruta står för en tidsperiod på 15 minuter.
När ändringarna bekräftas, uppmanas användaren att ange ett beskrivande namn för programmet via tangentbordet.
På samma sätt kan tidsperioderna anpassas individuellt för tillsatsvärmesystem, varmvattenberedning och cirkulation.