Kunnande

 • KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Kunnande

 

Hur bildas värme?

Hur bildas värmen med vedeldade kakelugnar och kaminer?

Principiellt handlar detta om korrekt tillämpad fysik.

Det första är energi och värmevärdet av torr ved. Detta anges till 4 kW/h per kg, och "energifrigöringsprocessen", som även kallas för uppvärmning, startar.

Man fyller förbränningskammaren med mellan 4 och 10 kg ved som tänds på. Då en viss omgivningstemperatur uppnås omvandlas kolet i träfibrerna till gas och avger värme i fomen av en flamma. Glöden som blir kvar efter eldningen, är kolstrukturen, som är kvar efter avgasningen och som långsamt bryter ihop.

Detta är själva teorin - och nu blir det spännande. En del av värmen är kakelugnens eller kaminens förbränningskammarevärme, dvs. den omedelbara utstrålningen i energifrigöringsprocessens centrum. I eldningsgaserna från förbränningskammaren finns däremot en större del av energin och kan vara upp till 800°C.

Dessa energimängder som finns till förfogande, kan nu användas som värme, genom att överföra värmen via olika värmeväxlaresystem. Eldningsgaserna kyls snabbt ner i de metalliska uppvärmningsytorna och varmluften används för en stor värmeeffekt. I de metalliska uppvärmningsytorna kyls eldningsgaserna snabbt ner och varmluften används för en stor värmeeffekt. Om eldningsgaserna leds genom ackumulatormassans kanaler, värms massan upp och avger strålningsvärme i flera timmar. En annan möjlighet är att leda eldningsgaserna genom en pannkropp, som fungerar som en värmeväxlare i en värmepanna.

Det är dessa kunskaper som är avgörande beträffande energiproduktionen med ved och systemens möjligheter. Detta för att tillgodose människornas behov och individuella krav på uppvärmning. Endast ett väl avstämt system för kakelugnar och kaminer kan tillfredsställa ägarens behov helt och hållet.

Dessa kunskaper behärskas enbart av en kunnig ugnsbyggare som i kombination med sin erfarenhet kan ta fram ett kakelugn- och kaminsystem som är individuellt anpassad efter respektive situation.

Vi på BRUNNER hjälper ugnsbyggaren med produkter av högsta kvalitet. Det enda vi gör ar att tillverka så perfekta förbränningskammare som möjligt med speciellt avstämda värmesystem. Detta gör BRUNNER så enastående. Våra kunskaper är vår kompetens. För dig betyder de belåtenhet.