Kamintyper

 • KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Kamintyper

 

Varmluft-kamin

med påsatt stålplåtkåpa.

De varma eldningsgaserna från förbränningskammaren kyls ned på stålkåpans förstorade yta som avger värmen i rummet som varm luft. Denna lösning är idealisk om en hög värmeeffekt behövs på en liten yta.

 

Värmelagrande kamin ...

... med bredvidstående keramisk värmeackumulator.

De fortfarande heta eldningsgaserna från förbränningskammaren sammanfattas i den kompakta gjutjärnsfronten som het kärnström. Detta är den idealiska förutsättningen för att värma upp en ackumulator såsom en kakelugn. Denna lösning är idealisk om en större kaminanläggning ska användas som en strålningsugn.

 

... med påsatt keramisk värmeackumulator.

De fortfarande heta eldningsgaserna från förbränningskammaren strömmar genom en värmeackumulator som är påsatt direkt på förbränningskammaren. Denna lösning är idealisk om en hög verkningsgrad och en strålningsugn önskas på en liten yta.

 

Panna-kamin ...

... med påsatt vattenvärmeväxlare.

De fortfarande heta eldningsgaserna från förbränningskammaren strömmar genom en panna som är påsatt direkt på förbränningskammaren. Denna lösning är idealisk om centraluppvärmningen ska stöttas utöver värmekamineffekten.