Kakelugnstyper

 • KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Kakelugnstyper

 

Varmluft-kakelugn

Via varmluften kan inom kort tid mycket värme tillföras till uppställningsrummet. Detta koncept tillämpas när en hög mellersta värmeeffekt behövs (> 4 kW), som i gamla byggnader eller för stora rum.

Vid varmluftugnar strömmar uteluften längs den metalliska uppvärmningsytan, värmer snabbt upp sig och tillförs till bostadsrummet direkt via varmluftkanaler eller varmluftgaller. Med detta uppnås höga toppeffekter av systemet, eftersom ackumulatormassan endast finns i kakelugnens mantling. Detta utförande av kakelugnsanläggningen innebär att ugnsanläggningen svalnar relativt snabbt igen.

• mycket snabb värme

• lämpad för stora eller höga rum

• svalnar snabbt

 

Ackumulator-kakelugn

Den behagligaste formen av värmealstringen sker via kakelugnens avstrålning. Strålningsvärme konceptet används framför allt om en låg, långvarig och jämn värmeeffekt önskas.

I ackumulatorugnen lagras värmen i den tunga, keramiska uppvärmningsytan och avges sedan långsamt via ugnens yta. Genom detta undviks toppeffekter och för höga variationer i rumstemperaturen.

Beroende på den använda ackumulatormassan behöver kakelugnen en längre uppvärmningstid. I gengäld avges värmen under flera timmar.

 

Hantverksmässigt byggda ackumulatormassor

Hantverksmässigt byggda ackumulatormassor är den ursprungligaste formen. Av chamotteplattor tillverkas rätvinkliga eldningsgaskanaler med individuell tillskärning, som bildar det keramiska dragsystemet. Genom detta avger eldningsgaserna sin värme, som lagras och avges via kakelugnsytan.

 

Modulära prefabricerade buffertsystem

Keramiska modul-buffert-system används sedan några år allt oftare. Fördelarna med prefabricerade buffertelement ligger nära till hands: Exakt passande formdelar möjliggör en snabb konstruktion, tillverkningen med släta väggar och en jämn rund diameter har det lägsta strömningsmotståndet. Den betydligt högre skrymdensiteten än vanliga chamottedrag kombinerar en engångsvärmeupptagning och ledningsförmåga på minsta utrymme.

• behaglig strålningsvärme

• långa bufferttider

 

Panna-kakelugn

En helt annan form av värmelagring blir möjlig om värmeinsatsen kombineras med en panna. Antingen som påsatt vattenvärmeväxlare eller som pannmantel eller både och - integrerade i en pannkropp. Vid båda pannvarianter tillförs den största delen av den tillgängliga värmemängden till buffertförrådet som varmvatten. Denna mellanlagrade värme kan användas av uppvärmningssystemet.

• värmer upp vatten

• värmer upp kakelugnen