• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Kontrollsystem

 

Det är det hanteringen och det använda bränslet som avgör hur bra en kakelugn är. För detta är en optimal lufttillförsel avgörande och dett styrs för det mesta manuellt.

För att göra eldningen enklare, effektivare och säkrare för lång tid framöver, har vi tagit fram elektroniska styrsystem. Dessa styrsystem för kaminer och kakelugnar reglerar förbränningen automatiskt och störningar syns direkt på displayen. Du sparar dessutom pengar tack vare den optimala förbränningen och den betydligt högre verkningsgraden.

För enklare anläggningar rekomenderar vi ugnsstyrningen EAS. För mer komplexa lösningar, anläggningar med vattenteknik och/eller pelletsmodul, har vi tagit fram EOS 6.

Våra olika styrsystem

EAS
EAS
EOS 6
EOS 6
USA
USA