• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Vattenburna kakelugnar

 

Kakelugn-pannan

Kakelugn-pannan avger behaglig strålningsvärme och producerar varmvatten för din byggnad. Det finns kakelugn-pannor med variabel värmeuppdelning. Här sker varmvattenproduktionen beroende på önskemål och behov. Du kan alltså alltid bestämma hur mycket värme du vill tilldela rummet och hur mycket värme som ska användas för pannvattenproduktionen.

Det andra konceptet är pannlösningar med fast varmvattenandel. Här måste du bestämma i vilken relation värmefördelningen ska regleras, innan anläggningen konstrueras.

Vattenburna kakelugnar med variabel värmedistribution
MINDRE PANNLÖSNING
Mindre pannlösningHKD 4.1 W
STÖRRE PANNLÖSNING
Större pannlösningHKD 4.1 SK
STÖRRE PANNLÖSNING
Större pannlösningHKD 2.2 XL-SK
STÖRRE PLANLÖSNING
Större planlösningHKD 2.2 SK / HKD 2.2k SK
Varmvattenberedare med konstant värmefördelning
KOMPAKTA PANNOR
Kompakta pannorB4
MODERNISERINGS- ENHET
Moderniserings- enhetB7/B8
Våra toppmoderna kakelugnar med toppmonterad panna
HKD 2.2 MÄSTERVERKET
HKD 2.2 MästerverketFör ytterligare varmvatten
HKD 5.1 DEN MELLANSTORA
HKD 5.1 Den MellanstoraFör ytterligare varmvatten
Basugn med variabel värmedistribution
BASUGN
BasugnGOK