• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

USA

 

Fler och fler hus byggs mycket nära varandra och arbetar med ett automatiskt ventilationssystem. Om detta inte skulle fungera riktigt, kan det orsaka problem med skorstenen. Detta säkerhetssystem varnar dig omedelbart vid differenstryck och stänger av ventilationssystemet. Styrenheten aktiveras enbart när du har tänt upp brasan. Under övrig tid kommer den att stå i standby.

 

Principen

Det dolt monterade höljet till kontrollenheten placeras nära enheten. En mycket känslig sensor för negativt tryck, som övervakar tryckskillnaden mellan spisen och den plats där enheten är sitter, sätts in. Om undertrycket skulle öka (i händelse av fel eller genom annat förhållande) till över 4 pascal, kommer systemet att stänga av ventilationssystemet omedelbart. Tryckvariationer på grund att dörrar och fönster öppnas kommer att filtreras bort.