• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Mindre pannlösning

 

Den lilla pannlösningen

Denna lösning, som kallas w-koncept, gör så att kakelugnseffekten dominerar. Detta eftersom förbränningskammaren fungerar som en klassisk varmluft- eller strålningskropp. Pannvattenandelen kan variabelt ställas in mellan 2 - 40 %. Detta beror på hur mycket kakelugnsvärme som önskas. Den möjliga värmelasten är 9 kW.

Möjliga varianter av w-konceptet