• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Större pannlösning

 

Den stora pannlösningen

Här prioriteras den höga varmvattenandelen, denna panna kallas även för rumspanna eller SK-koncept. Med denna kakelugn kan du fastlägga en variabel andel varmvattenuppvärmning mellan 30- 70 % beroende på dina önskemål. Den möjliga värmelasten är 9 kW.

Möjliga varianter av SK-konceptet