• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Kompakta pannor

 

Kompakt-panna

Kompakt-pannan B5 är en pannkropp med integrerad värmeväxlare, liten förbränningskammare och en effekt på 6 kW. B% är högre på grund av ett ägre konstruktionsdjup. Den fasta värmeandelen är på 46%

Kakelugnspannan B4 har en möjlig värmelast på 9 kW. B4 är, som tillval, utrustad med en modern rengöringsmekanik, som består av rengöringsfjädrar och som är lätt att hantera med hjälp av en ställspak. den möjliga fasta varmvattenproduktionen är på mellan 45 0ch 55%.