• KAKELUGNAR
  Kakelugnar
 • KAMINER
  Kaminer
 • VATTENBURNA KAKELUGNAR
  Vattenburna kakelugnar
 • VATTENBURNA KAMINER
  Vattenburna Kaminer
 • SYSTEMKAMINER
  Systemkaminer
 • SYSTEMUGNAR
  Systemugnar
 • SYSTEMUGNAR KSO
  Systemugnar KSO
 • SYSTEMUGN BSG
  Systemugn BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • BASUGNAR
  Basugnar
 • KONTROLLSYSTEM
  Kontrollsystem
 • VÄRMECENTRAL
  Värmecentral
 • GRILLNING & BAKNING
  Grillning & bakning

Värmecentral

 

Värmesystemet med funktionsgaranti

Ett värmesystem kan aldrig vara bättre än de enskilda komponenterna och förvaltningen av energin

Kära värmeinstallatör

Det finns ingen enklare installationslösning när det gäller integrationen av regenerativa energisystemen än BRUNNERs värmecentral med inbyggd funktions- och framtidsgaranti.

 • Oavsett om ett uppvärmningssystem i en byggnad ska moderniseras, och befintliga komponenter ska anslutas till en varmvattenberedare och en oljepanna
 • eller om du vill börja med en enkelt utrustad ny anläggning. BHZ kan hela tiden kompletteras enkelt och förmånligt.

Anslutningspunkterna finns redan på hydraulikboxen och den anpassade ackumulatortanken gör att allt fungerar perfekt.

 

Funktionsgarantin är avgörande

Värmesystemet med funktionsgaranti

Med framtidsgaranti menas att BHZ är förberedd ändringar och tillägg, dessutom för framtida energikällor. Det finns i dagsläget inga andra värmesystem som är enklare att installera och utöka.

Äntligen ett värmesystem som man kan begripa

Kära hyresgäst, Det finns inget enklare och mer lätthanterligt värmesystem än värmecentralen från BRUNNER. Via den tryckkänsliga färgdisplayen genomförs alla inställningar, enkelt ock logiskt. Displayen talar användarens språk och använder så lite facktermer som möjligt. Hjälptexter för de olik områdena finns också, så bruksanvisning behövs inte.

Tack vare detta system kan det hanteras av alla vanliga användare.